Tréninkové skupiny

„Vetoši“ – stará garda a sportovní vzory

„Dorosti“ – starší děti pod vedením Vaška Zakouřila

„Žáci“ – mladší děti pod vedením Pavla Starosty Horáka