Přelom v orientační náročnosti českých terénů? Ano, budoucnost přichází..

Poslední letošní závodní víkend nabídl závody u Kutné Hory. Organizátorům se podařil věru husarský kousek, když na zcela orinetačně nezajímavý kopec domluvili partu kutnohorských havířů, aby kopec celý překopali a udělali z něho fantastický terén plný prohlubní, jam, skalek a malých nahusto naskládaných údolíček. Jak se tohole podařilo? Odpověď se nepodařilo organizátorům utajit přestože na  tuto informaci udělili embargo klasifikace „přísně tajné“.

Jak se nám podařilo zjistit od nejmenovaného dobře informovaného hradeckého zdroje: „Základem se stal náš specializovaný astrofyzikální průzkum, kdy se potvrdila praktická existence ohýbání časoprostoru. Zcela náhodou se v lese blízko Hradce Králové našla Červí díra a protože jsme orientační běžci, tak byla nasnadě myšlenka úpravy nezajímavých českých terénů na mnohem detailnější a členitější. Odtud už bylo jen krůček k myšlence využít havířského cechu v Kutné Hoře, aby nám překopali kopec Kaňk, aby závod získal na zajímavosti. Celá akce pak vyšla docela levně, když jsme havířům nakukali, že v kopci je ukryto stříbro, což byla jen malá lež sloužící k dobrému účelu.“

Jakožto účastník těchto závodů musím říct, že to bylo skvělé rozhodnutí a převratný počin od organizátorů. Už se nemůžu dočkat do dalších hradeckých závodů a který další kopec nechají překopat. Navrhuji i tématicky laděné závody do třeba skandinávského, alpského nebo krasového stylu. Mapaři by pak mohli rovnou pracovat v terénu s horníky a celý terén kompletně připravit.

Vstříc nové orientační budoucnosti zdar! 😉