Návod na hodinky Garmin od Vaška

Návod na vyčítání hodinek v Quickroutu a integraci s Archivem map apod. najdete v sekci dokumenty.

Nebojte se jednak zveřejňit svoje mapy, ale i komentovat ostatní. Děláme to proto, abychom měli možnost  se závodech pobavit jednak s trenéry tak sami mezi sebou. Správný komentář často dost pomůže.